Miesiąc: marzec 2022

Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W ROKU 2022

W dniu 22 lutego 2022 roku został ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza nr 98/2022 wynik otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022. Zgodnie z wykazem projektów, realizujących je podmiotów, łączną wartość projektów i wysokość udzielonych z budżetu miasta dotacji w ramach realizacji otwartego konkursu z zakresu …