Wznowienie treningów AP GOL!

Wracamy do wspólnych treningów!!! Od 06.05.2020 r. Adepci Akademii Piłkarskiej GOL wracają do treningów drużynowych- treningi będą odbywały się w 6-osobowych grupach, lecz ich organizacja będzie nieco inna niż dotychczas, co spowodowane jest reżimem sanitarnym narzuconym z powodu zagrożeniem COVID-19. Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nowymi zasadami i o przestrzeganie ich – to jedyny sposób by treninigi mogły odbywać się bezpiecznie. REGUŁY DOTYCZĄCE ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED, W TRAKCIE I PO TRENINGU ORAZ OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W AKADEMII PIŁKARSKIEJ GOL zostaną przekazane opiekunom Adeptów drogą @ oraz są do pobrania na stronie internetowej ( załączniki poniżej) Akademii i obowiązują od 6 maja 2020 r. do odwołania. Uprzejmie prosimy Rodziców aby na najbliższy trening zostały dostarczone odpisane oświadczenia w innym wypadku Adept nie będzie mógł uczestniczyć w treningu ( w przypadku braku możliwości dostarczenia wypełnionego druku proszę o zgłoszenie smsem – dostarczę Państwu na trening wydruki celem uzupełnienia)